Interneto svetainių kūrimas. Weberix turinio valdymo sistemaInterneto svetainių kūrimas. Weberix turinio valdymo sistema
VŠĮ steigimas
Viešosios įstaigos (VŠĮ) steigimas (kūrimas). VŠĮ steigimo paslaugos: parengiama VŠĮ steigimo sutartis, VŠĮ įstatai, JAR formos, steigiamojo susirinkimo protokolas, kiti VŠĮ steigimo dokumentai; konsultacijos VŠĮ steigimo klausimais; laiko rezervavimas pas notarą; kitos VŠĮ kūrimo paslaugos.
 
Pagrindiniai viešosios įstaigos steigimo ir veiklos principai
  • Viešoji įstaiga (toliau tekste - VšĮ) - pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
  • VšĮ tikslas - tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.
  • VšĮ turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais.

Kas gali būti VšĮ steigėju?

VšĮ steigėjai gali būti valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę VšĮ steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas. VšĮ steigėjai, perdavę VšĮ įnašą, tampa jos dalininkais.

VšĮ valdymo organai

VšĮ privalo turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − VšĮ vadovą.

VšĮ pelno naudojimas 

VšĮ gautas pelnas gali būti naudojamas tik VšĮ įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti. VšĮ pelnas negali būti skiriamas dalininkams, VšĮ organų nariams, darbuotojų premijoms.

Teisinė bazė

VšĮ steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR civilinis kodeksas (Antroji knyga) ir LR viešųjų įstaigų įstatymas.

Privalomi VšĮ steigimo dokumentai

  • Steigimo sutartis;
  • Įstatai;
  • Steigiamojo susirinkimo protokolas;
  • Įvairios JAR formos.

Mūsų paslaugos...

Klauskite mūsų...

Kontaktai...

 
 
3 - 4 ŽINGSNIAI - ĮMONĖ ĮSTEIGTA!
 
Sutarties pasirašymas;
Įstatinio kapitalo formavimas (steigiant UAB, AB);
Dalyvavimas pas notarą dokumentų tvirtinimui;
Įmonės pažymėjimo ir kitų dokumentų atsiėmimas;
 
Tel. 8 37 711 611; 8 673 83872
 
Plačiau... | Kontaktai | Klauskite
 
 
 
Ieškoti svetainės informacijos per
Google

 
 
   
 
Interneto adresai pigiau
Hostingas su 30% nuolaida