Interneto svetainių kūrimas. Weberix turinio valdymo sistemaInterneto svetainių kūrimas. Weberix turinio valdymo sistema
UAB steigimas
Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) steigimas (kūrimas). UAB steigimo paslaugos: parengiama UAB steigimo sutartis / aktas, UAB įstatai, JAR formos, akcininkų arba vienintelio akcininko sprendimas, kiti UAB steigimo dokumentai; konsultacijos UAB steigimo klausimais; laiko rezervavimas pas notarą; kitos UAB kūrimo paslaugos.
 
Įmonės pardavimas. Parduodamos naujai įsteigtos veiklos nevykdžiusios įmonės (UAB), registruotos Kauno r. Parengiama akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, užpildomi ir nunešami kiti dokumentai į Registrų centrą. Galime įsteigti įmonę norimu pavadinimu ir ją jums parduoti.

Pagrindiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo ir veiklos principai

  • Uždaroji akcinė bendrovė (toliau tekste - UAB) - ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.
  • UAB akcininkų skaičius gali būti nuo 1 iki 250.
  • Minimalus įstatinio kapitalo dydis - 2500 EUR. Jis turi būti suformuotas akcininkų piniginiais įnašais. Formuojant didesnį nei 2500 EUR įstatinį kapitalą, už akcijas galima apmokėti ir nepiniginiais įnašais (tai gali būti automobiliai, kompiuterinė technika ir kitas turtas), tačiau nepiniginiai įnašai turi būti įvertinti nepriklausomų turto vertintojų. Be to, nepiniginiai įnašai negali sudaryti daugiau kaip 75 proc. įstatinio kapitalo dydžio. Pavyzdys: jeigu nusprendėte suformuoti 10000 EUR įstatinį kapitalą, tuomet piniginiai įnašai turi sudaryti ne mažiau kaip 2500 EUR., kita dalis gali būti nepiniginiais įnašais.
  • UAB privalomi du darbuotojai: direktorius ir buhalteris arba įmonė, tvarkanti buhalterinę apskaitą. 

Kas gali būti UAB akcininku?

UAB akcininkais gali būti Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi įsigiję bent po vieną įmonės akciją. Kiekvienas akcininkas įmonėje turi tokias teises ir pareigas, kokias jam suteikia nuosavybės teise priklausančios įmonės akcijos.

UAB akcininkų atsakomybė

Jeigu verslas nepasiseka, UAB akcininkai rizikuoja prarasti tik tą sumą, kurią sumokėjo už akcijas, formuodami įstatinį kapitalą. Pačios UAB turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto.

UAB valdymo organai

Privalomi UAB valdymo organai - visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas (direktorius). Didesnėse įmonėse dar gali būti sudaroma stebėtojų taryba bei valdyba.

UAB teisinė bazė

UAB steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR civilinis kodeksas (Antroji knyga) ir LR Akcinių bendrovių įstatymas.

Privalomi UAB steigimo dokumentai

  • Steigimo sutartis (jeigu UAB steigia daugiau negu vienas asmuo) arba steigimo aktas (jei UAB steigia vienas asmuo);
  • Įstatai;
  • Akcininkų arba vienintelio akcininko sprendimai;
  • Įvairios JAR formos.

Mūsų paslaugos...

Klauskite mūsų...

Kontaktai...

Įmonės pardavimas. Parduodamos naujai įsteigtos veiklos nevykdžiusios įmonės (UAB), registruotos Kauno r. Parengiama akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, užpildomi ir nunešami kiti dokumentai į Registrų centrą. Galime įsteigti įmonę norimu pavadinimu ir ją jums parduoti.

 
 
3 - 4 ŽINGSNIAI - ĮMONĖ ĮSTEIGTA!
 
Sutarties pasirašymas;
Įstatinio kapitalo formavimas (steigiant UAB, AB);
Dalyvavimas pas notarą dokumentų tvirtinimui;
Įmonės pažymėjimo ir kitų dokumentų atsiėmimas;
 
Tel. 8 37 711 611; 8 673 83872
 
Plačiau... | Kontaktai | Klauskite
 
 
 
Ieškoti svetainės informacijos per
Google

 
 
   
 
Interneto adresai pigiau
Hostingas su 30% nuolaida