Interneto svetainių kūrimas. Weberix turinio valdymo sistemaInterneto svetainių kūrimas. Weberix turinio valdymo sistema
Kredito unijos steigimas
Kredito unijos steigimas (kūrimas). Kredito unijos steigimo paslaugos: parengiama steigimo sutartis, bendrovės įstatai, steigiamojo susirinkimo dokumentai, JAR formos, kiti steigimo dokumentai; konsultacijos kredito unijos steigimo klausimais; laiko rezervavimas pas notarą; kitos kredito unijos kūrimo paslaugos.
 
Pagrindiniai kredito unijos steigimo ir veiklos principai
  • Kredito unija - savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
  • Kredito unijos tikslas - koordinuoti kredito unijos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
  • Sukaupiamas pajinis kapitalas, kuris turi būti ne mažesnis kaip 4344 EUR.
  • Kredito unija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

Kas gali būti kredito unijos steigėju?

Uniją gali steigti ne mažiau kaip 5 Lietuvos Respublikos fiziniai asmenys. Uniją gali steigti ir juridiniai asmenys, tačiau jų skaičius turi būti mažesnis už steigėjais esančių fizinių asmenų skaičių; Kredito unija gali būti įsteigta tik gavus priežiūros institucijos leidimą įsteigti kredito uniją.

Kredito unijos valdymo organai

Kredito unijoje turi būti šie valdymo organai organai: kredito unijos visuotinis narių susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir administracijos vadovas.

Teisinė bazė

Kredito unijos steigimo ir veiklos principus reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (antroji knyga), Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas, Kreditų unijų įstatymas, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas

Privalomi kredito unijos steigimo dokumentai

  • Steigimo sutartis;
  • Įstatai;
  • Steigiamojo susirinkimo protokolas;
  • Veiklos licencija;
  • Įvairios JAR formos.

Mūsų paslaugos...

Klauskite mūsų...

Kontaktai...

 
 
3 - 4 ŽINGSNIAI - ĮMONĖ ĮSTEIGTA!
 
Sutarties pasirašymas;
Įstatinio kapitalo formavimas (steigiant UAB, AB);
Dalyvavimas pas notarą dokumentų tvirtinimui;
Įmonės pažymėjimo ir kitų dokumentų atsiėmimas;
 
Tel. 8 37 711 611; 8 673 83872
 
Plačiau... | Kontaktai | Klauskite
 
 
 
Ieškoti svetainės informacijos per
Google

 
 
   
 
Interneto adresai pigiau
Hostingas su 30% nuolaida