Interneto svetainių kūrimas. Weberix turinio valdymo sistemaInterneto svetainių kūrimas. Weberix turinio valdymo sistema
Įstatinio kapitalo dydžio keitimas
Įmonių įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas. UAB įstatinio kapitalo didinimo procedūrai atlikti reikalingi dokumentai.
 
Įstatinio kapitalo didinimas

UAB įstatinio kapitalo didinimo dokumentų parengimui reikalinga:
 • Įmonės duomenys (pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas);
 • Akcininkų arba asmenų (ne akcininkų), pasirašančių akcijas, duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, tikslus deklaruotos gyvenamosios vietos adresas). Jei akcininkas yra juridinis asmuo – reikalingas įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus, atstovaujančio įmonę, vardas, pavardė, asmens kodas, tikslus deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
 • Informacija apie akcininkų sudėtį / akcijų pasiskirstymą;
 • Dabartinis įmonės įstatinio kapitalo dydis;
 • Nominali akcijų vertė;
 • Kokia suma bus didinamas įmonės įstatinis kapitalas;
 • Išleidžiamų akcijų kiekis, pardavimo kaina ir pasiskirstymas;
 • Tikslios kiekvieno iš akcininkų piniginių įnašų sumos, didinant įstatinį kapitalą;
 • Jei įmonės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, reikalinga informacija, kokia suma didinama akcijos nominali vertė.

UAB įstatinio kapitalo didinimo procedūrai atlikti reikalingi tokie dokumentai:

 • UAB registracijos pažymėjimas ir galiojantys UAB įstatai (originalai);
 • Protokolas dėl UAB direktoriaus išrinkimo (originalas);
 • UAB direktoriaus asmens dokumentas;
 • UAB antspaudas;
 • Jei UAB įstatinis kapitalas didinamas papildomais piniginiais įnašais:
  • Reikalingas dokumentas, patvirtinantis, kad apmokėti įnašai už naujai išleistas akcijas: banko išduota pažyma (originalas), kad pinigai (apmokėjimas už akcijas) pervesti į UAB sąskaitą arba kasos pajamų orderiai, jei apmokėjimas buvo įvykdytas per kasą;
 • Jei UAB įstatinis kapitalas didinamas atliekant tarpusavio užskaitą, kapitalizuojant akcininko paskolą UAB:
  • Reikalinga paskolos sutartis (originalas);
 • Jei UAB įstatinis kapitalas didinamas papildomais nepiniginiais įnašais (t.y. turtu):
  • Reikalinga turto vertinimo ataskaita;
  • Dokumentas iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantis nepiniginių įnašų perdavimą UAB;
  • Perdavimo – priėmimo aktas (akto projektą parengiame mes);
 • Jei UAB įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų:
  • Reikalinga UAB finansinė atskaitomybė;
  • Informacija, iš kokių Bendrovės lėšų didinamas įstatinis kapitalas (nepaskirstytojo pelno / akcijų priedų / rezervų).

Įstatinio kapitalo mažinimas

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas šiais tikslais:

 • Kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;
 • Siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;
 • Siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
 • Kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik sumažinant akcijų nominalias vertes ar anuliuojant akcijas. Priimti sprendimą mažinti įstatinį kapitalą turi teisę tik visuotinis akcininkų susirinkimas. Šiam sprendimui priimti reikalinga kvalifikuota 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma bei kiti LR Akcinių bendrovių įstatyme nurodyti kriterijai.

Klauskite mūsų...

Kontaktai...

 
 
3 - 4 ŽINGSNIAI - ĮMONĖ ĮSTEIGTA!
 
Sutarties pasirašymas;
Įstatinio kapitalo formavimas (steigiant UAB, AB);
Dalyvavimas pas notarą dokumentų tvirtinimui;
Įmonės pažymėjimo ir kitų dokumentų atsiėmimas;
 
Tel. 8 37 711 611; 8 673 83872
 
Plačiau... | Kontaktai | Klauskite
 
 
 
Ieškoti svetainės informacijos per
Google

 
 
   
 
Interneto adresai pigiau
Hostingas su 30% nuolaida