Interneto svetainių kūrimas. Weberix turinio valdymo sistemaInterneto svetainių kūrimas. Weberix turinio valdymo sistema
Asociacijos steigimas
Asociacijos steigimas (kūrimas). Asociacijos steigimo paslaugos: parengiama asociacijos steigimo sutartis, asociacijos įstatai, JAR formos, steigiamojo susirinkimo protokolas, kiti asociacijos steigimo dokumentai; konsultacijos asociacijos steigimo klausimais; laiko rezervavimas pas notarą; kitos asociacijos kūrimo paslaugos.
 
Pagrindiniai asociacijos steigimo ir veiklos principai
  • Asociacija - savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
  • Asociacijos tikslas - koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
  • Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai "asociacija", "visuomeninė organizacija", "susivienijimas", "konfederacija", "sąjunga", "draugija" ar kiti.
  • Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

Kas gali būti asociacijos steigėju?

Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra trys.

Asociacijos valdymo organai

Asociacija privalo turėti vienasmenį valdymo organą bei visuotinį narių susirinkimą ar kitą organą, pvz. konferenciją, suvažiavimą, kongresą, asamblėją ir pan.

 

Teisinė bazė

Asociacijos steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR civilinis kodeksas (Antroji knyga) ir Asociacijų įstatymas.

Privalomi asociacijos steigimo dokumentai

  • Steigimo sutartis;
  • Įstatai;
  • Steigiamojo susirinkimo protokolas;
  • Įvairios JAR formos.

Mūsų paslaugos...

Klauskite mūsų...

Kontaktai...

 
 
3 - 4 ŽINGSNIAI - ĮMONĖ ĮSTEIGTA!
 
Sutarties pasirašymas;
Įstatinio kapitalo formavimas (steigiant UAB, AB);
Dalyvavimas pas notarą dokumentų tvirtinimui;
Įmonės pažymėjimo ir kitų dokumentų atsiėmimas;
 
Tel. 8 37 711 611; 8 673 83872
 
Plačiau... | Kontaktai | Klauskite
 
 
 
Ieškoti svetainės informacijos per
Google

 
 
   
 
Interneto adresai pigiau
Hostingas su 30% nuolaida