Interneto svetainių kūrimas. Weberix turinio valdymo sistemaInterneto svetainių kūrimas. Weberix turinio valdymo sistema
AB steigimas
Akcinės bendrovės (AB) steigimas (kūrimas). AB steigimo paslaugos: parengiama AB steigimo sutartis / aktas, AB įstatai, steigiamojo susirinkimo dokumentai, JAR formos, kiti AB steigimo dokumentai; konsultacijos akcinės bendrovės steigimo klausimais; laiko rezervavimas pas notarą; kitos akcinės bendrovės kūrimo paslaugos.
 
Pagrindiniai akcinės bendrovės steigimo ir veiklos principai
  • Akcinė bendrovė (toliau tekste - AB) - ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.
  • AB akcininkų skaičius gali būti nuo 1 iki 250.
  • Minimalus įstatinio kapitalo dydis - 43443 EUR. Jis turi būti suformuotas akcininkų piniginiais įnašais. Formuojant didesnį nei 43443 EUR įstatinį kapitalą, už akcijas galima apmokėti ir nepiniginiais įnašais (tai gali būti automobiliai, kompiuterinė technika ir kitas turtas), tačiau nepiniginiai įnašai turi būti įvertinti nepriklausomų turto vertintojų. Be to, nepiniginiai įnašai negali sudaryti daugiau kaip 75 proc. įstatinio kapitalo dydžio.
  • AB privalomi du darbuotojai: direktorius ir buhalteris arba įmonė, tvarkanti buhalterinę apskaitą. 

Kas gali būti AB akcininku?

AB akcininkais gali būti Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi įsigiję bent po vieną įmonės akciją. Kiekvienas akcininkas įmonėje turi tokias teises ir pareigas, kokias jam suteikia nuosavybės teise priklausančios įmonės akcijos.

AB akcininkų atsakomybė

Jeigu verslas nepasiseka, AB akcininkai rizikuoja prarasti tik tą sumą, kurią sumokėjo už akcijas, formuodami įstatinį kapitalą. Pačios AB turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto.

AB valdymo organai

Privalomi AB valdymo organai - visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas (direktorius). Didesnėse įmonėse dar gali būti sudaroma stebėtojų taryba bei valdyba.

AB teisinė bazė

AB steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR civilinis kodeksas (Antroji knyga) ir LR Akcinių bendrovių įstatymas.

Privalomi AB steigimo dokumentai

  • Steigimo sutartis (jeigu AB steigia daugiau negu vienas asmuo) arba steigimo aktas (jei AB steigia vienas asmuo);
  • Įstatai;
  • Akcininkų arba vienintelio akcininko sprendimai;
  • Įvairios JAR formos.

Mūsų paslaugos...

Klauskite mūsų...

Kontaktai...

 
 
3 - 4 ŽINGSNIAI - ĮMONĖ ĮSTEIGTA!
 
Sutarties pasirašymas;
Įstatinio kapitalo formavimas (steigiant UAB, AB);
Dalyvavimas pas notarą dokumentų tvirtinimui;
Įmonės pažymėjimo ir kitų dokumentų atsiėmimas;
 
Tel. 8 37 711 611; 8 673 83872
 
Plačiau... | Kontaktai | Klauskite
 
 
 
Ieškoti svetainės informacijos per
Google

 
 
   
 
Interneto adresai pigiau
Hostingas su 30% nuolaida